Ingredienser

Gurkemeie K2 eske

Ingredienser: Kalsiumkarbonat, Menaquinon-7 (Vitamin K2), fyllstoff (cellulose, sorbitol), Boswellia Serrata ekstrakt, Gurkemeie ekstrakt (Curcuma longa), Kollagen (storfe), overflatebehandlingsmidler (kalsiumfosfater, magnesiumsalter av fettsyrer), mangansulfat, Bioperin/piperin (piper nigrum ekstrakt) kolekalciferol (vitamin D3)

Forpakningen inneholder 30 tabletter.

Anbefalt dagsdose (DD): 1 tablett daglig før måltid (gjerne frokost) sammen med vann. Anbefalt dagsdose bør ikke overskrides.

Næringsinnhold per tablett og døgndose:

1 tablett

2 tabletter

Gurkemeie ekstrakt

1 tablett:

50 mg

2 tabletter:

100 mg

Vitamin K2

1 tablett:

37,5 μg (50%)*

2 tabletter:

75 μg (100%)*

Bioperine (piper nigrum)

1 tablett:

1 mg

2 tabletter:

2 mg

Vitamin D3

1 tablett:

20 μg (400%)*

2 tabletter:

40 μg (800%)*

Indisk salaitre (Boswellia serrata-ekstrakt)

1 tablett:

100 mg

2 tabletter:

200 mg

Kalsium

1 tablett:

120 mg (15%)*

2 tabletter:

240 mg (30%)*

Mangan

1 tablett:

1 mg (50%)*

2 tabletter:

2 mg (100%)*

Kollagen

1 tablett:

40 mg

2 tabletter:

80 mg

* Dagsdose (DD) i % av referanseverdi.

* Brukere av blodfortynnende legemidler skal konsultere sin lege før bruk av vitamin K, siden dette kan påvirke effekten av medisinen.

Kosttilskudd bør ikke brukes som erstatning for et variert kosthold. Ved graviditet eller bruk av reseptbelagte legemidler bør lege konfereres før bruk. Alle kosttilskudd må oppbevares utilgjengelig for barn.

Vitamin D bidrar til å redusere risikoen for å falle, som er forbundet med ustøhet og muskelsvekkelse

Kjøpsvilkår

1. Generelt

Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge. Pharmanova AS, er et selskap i konsernet Bø Netthandelskompetanse AS. Selskapene samarbeider på tvers, for å utnytte synergier, hvor dette er formålstjenelig.
Vilkårene gjelder for Pharmanova AS.

Selger:
Pharmanova AS
c/o Bø Netthandelskompetanse AS
Bøveien 510
8470 Bø i Vesterålen
Telefon: +47 949 72 815
E-post: [email protected]
Web: www.pharmanova.no
Registrert i Brønnøysundregisteret med org.no.: NO 999 566 650 MVA

Kjøper:
Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen (benevnt »du», »deg», »din», »ditt» eller «kunden»)

Du må være fylt 18 år for å bli kunde hos Pharmanova AS, og for å foreta kjøp av varer.

2. Bestilling

Alle priser som er annonsert på våre nettsider er den totale prisen og inkluderer merverdiavgift og eventuelt andre gebyrer og avgifter som myndighetene til enhver tid fastsetter. Totalkostnaden for kjøpet ser du før bestilling og inkluderer alle utgifter så som porto, frakt, emballasje m.m. Din bestilling er bindende når denne er registrert av oss, men du har alltid 14 dagers angrerett på kjøpet og kan når som helst kontakte vår Kundeservice for å gjøre endringer i ditt kjøp. Vi er samtidig bundet av din bestilling slik denne er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller angitt på annen måte. Når vi mottar din første bestilling, vil vi sende en ordrebekreftelse til deg under forutsetning av at riktig e postadresse er oppgitt. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den for å se at denne er i overensstemmelse med bestillingen. Ta vare på bekreftelsen din til du har mottatt varen. Om ikke det skjer uventet leveranseforstyrrelser er produktene på lager. Skulle vi mot formodning bli utsolgt for produkt, vil kunden få beskjed om dette.

3. Abonnement

Det skal være enkelt og oversiktlig for deg som kunde å handle hos oss. Produktene som selges på løpende abonnementsbasis, vil du få levert direkte i din postkasse inkl. faktura. Den første forsendelsen «startpakken» (inngår i abonnementet), blir normalt sendt påfølgende mandag (Senest innen 10 dager) etter bestilling og inneholder forbruk for 30 dager. Deretter får du levering gjennom abonnementet hver 4. måned til avtalt pris. Første abonnementspakke sendes 4 uker etter dato for utsendelse av startpakke. Deretter vil videre forsendelser sendes pr. post hver 16 uke. (4.mnd) om ikke annet er avtalt på forhånd. Tidspunkt for neste forsendelse vil stå på tilsendt faktura.

Endringer av produktet og leveringsmåter kan forekomme. Dette gjelder forbedringer av produkt, distribusjonsmåte og emballasje som skal være fordelaktig for deg som kunde. Endring kan også forekomme ved at et bestemt produkt tas ut fra vårt sortiment.
Ved andre særtilbud gjelder oppgitte priser og vilkår i tilbud/ordrebekreftelse.

Abonnementet kan stoppes/endres ved å kontakte kundeservice. Ved oppsigelse avsluttes abonnementet 14 dager etter mottatt beskjed om endring avbestilling/oppsigelse, med virkning fra førstkommende utsendelse. Dersom avbestilling/stopp av abonnement meddeles senere enn 14 dager før neste utsendelse, forplikter kunden seg til å motta og betale for neste forsendelse.

Introduksjonstilbudet gjelder kun nye kunder og én per husstand. Dersom kunde bestiller prøvepakke etter å ha sagt opp et aktivt abonnement, ansees bestillingen som reaktivering av tidligere abonnement.
Abonnementstegning kan nektes ved saklig grunn, slik som svindelforsøk, manglende kredittverdighet m.m. Pharmanova AS leverer kun til norske adresser.

4. Leveranse og frakt

Du kan endre leveringene etter eget ønske, pause, stoppe eller endre tidsintervallet for utsendelser, vår hyggelige kundeservice hjelper deg etter beste evne, slik at vi kan imøtekomme dine behov. For å gi deg fleksibilitet, er det ingen bindingstid eller kjøpsforpliktelse knyttet til abonnementet, og abonnementet kan sies opp fortløpende (14. dagers oppsigelsestid).

Alle våre leveranser på abonnement gis med gratis frakt, så fremt ikke annet er avtalt. Kunde er selv ansvarlig til å oppgi korrekt adresse, e-post og telefonnummer ved bestilling og/eller annen skriftlig/muntlig kommunikasjon. Kunde plikter å gi beskjed ved endring av adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Dersom ufullstendig eller manglende adresse er oppgitt som medfører at pakken kommer i retur til selger, vil den behandles som en ugyldig retur.
Retur som ikke er avtalt med kundeservice, vil bli fakturert et returgebyr pålydende kr 129,- inkl. mva. eller kr 159,- inkl. mva. for ufrankert retur.

5. Betaling

Det utstedes faktura som vedlegges alle forsendelser og kunden har 15 dagers betalingsfrist fra fakturadato på første forsendelse og 15 dager på øvrige forsendelser og/eller gebyrer.

Ved manglende betaling, vil kunden få tilsendt påminnelse om dette på SMS/e-post 5 dager etter forfall og 12 dager etter forfall. Etter 22 dager fra forfall på fakturaen vil kravet sendes over til inkassoselskapet. Selskapet har salgspant i de leverte produkter inntil betaling inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

6. Angre- og returrett, herunder returer

Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du bestiller produktet, dette betyr at angreretten gjelder kun ved første forsendelse i abonnementet (Startpakken).

For rett til å benytte angreretten, må produktet være uåpnet og returneres i samme mengde og stand som ved mottakelse. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må kunden selv dekke verditapet. Ved benyttelse av angreretten når man mottar startpakken, har man mulighet for å få tilsendt en frankert returkonvolutt.
Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten går frem av angrerettskjemaet som fulgte med din ordrebekreftelse. Alternativt kan man ta kontakt med vår kundeservice.

Videre forsendelser av samme produkt ansees for å være en del av samme abonnement/bestilling (ensartede ytelser) og derfor gjelder ikke angre-/returrett på videre abonnementsforsendelser. Abonnementspakker som returneres til oss uten forhåndsgodkjennelse herunder ugyldig retur, vil bli fakturert med returgebyr (Ref.pkt.4) for å dekke kostnader ved håndtering av retur og porto/ekspedisjon. For å stoppe/avslutte abonnementet må kunde selv kontakte kundeservice, abonnement blir ikke automatisk stoppet ved returer.

Returer som sendes som postoppkrav eller rekommendert vil ikke bli tatt i mot.

7. Full reklamasjonsrett

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen.
Reklamasjonsretten er begrenset til varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen forutsatt at riktig lagring er fulgt og maksimalt to måneder fra forholdet det reklameres på ble oppdaget. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Ved reklamasjon, feil og mangler må kjøper dekke eventuelle fraktkostnader. Tilbakebetaling ved godkjent reklamasjon vil skje innen 14 virkedager. Ved en eventuell tvist, skal Forbrukerklageutvalgets avgjørelser følges. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, kontakt kundeservice. Den norske kjøpsloven regulerer ellers forholdet mellom deg som kunde og Pharmanova AS. Har du spørsmål, eller er i tvil om noe vedrørende varen, kan du bare kontakte oss. Spørsmål kan rettes til kundeservice. Kontaktinformasjon finner du her.

8. Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner inkludert merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Vi forbeholder oss retten til å gjøre pris tilpasninger i forhold til de generelle markedsendringene vi må forholde oss til.

9. Kundeservice

Vår kundeservice hjelper deg gjerne på telefon +47 949 72 815 mandag – fredag kl. 09:00 – 15:00 (kan være avvik i forkant av høytider) og pr. e-post: [email protected] og vil gi tilbakemelding innen rimelig tid.

10. Personvern

Vi behandler alle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Som databehandlingsansvarlig lagrer og bruker vi disse opplysningene for at vi skal ivareta og administrere kundeforholdet. Pharmanova AS er underlagt taushetsplikt om personopplysninger.

Vi vet at personopplysningene dine kan være konfidensielle. Vi vil ivareta konfidensialitet og beskytte personopplysninger i henhold til våre personvernretningslinjer og gjeldende lovgivning, inkludert EUs personvernforordning 2016/679 (“GDPR”).

Vi har innført teknologiske og driftsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine fra tap, misbruk, eller uautoriserte endringer eller ødeleggelse. Disse tiltakene omfatter bruk av brannvegger, kryptering, gode rutiner for styring av tilgangsrettigheter, nøye utvalgte behandlere og andre tekniske og kommersielt fornuftige tiltak for å oppnå tilstrekkelig beskyttelse av personopplysningene. Når det er nødvendig vil vi også ta sikkerhetskopier og bruke andre slike hjelpemidler for å unngå upåregnelig skade på eller ødeleggelse av personopplysningene dine. Disse tiltakene sikrer et tilstrekkelig sikkerhetsnivå hva angår risikoene som ligger i behandling og typen personopplysninger som skal beskyttes.

Vennligst merk likevel at når du overfører informasjon til oss over internett, er dette aldri 100% risikofritt. For betalinger fra deg, som vi overfører online, bruker vi et anerkjent system for sikker betaling. Vi vil straks gi deg beskjed dersom det oppstår brudd på personopplysningssikkerheten, som vil kunne utgjøre en fare for deg.

Utlevering av opplysninger til utenforstående utover konsernets selskaper, kan ikke skje uten ditt samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og/eller regnskapsbehandling. Registrering av reservasjoner rettes til kundeservice.

Info: Hvordan og når deles opplysninger, mer info. Les egen side.

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet, jf. personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.

Pharmanova AS benytter personprofiler. Du har rett til innsyn og administrasjon av dine opplysninger, hvilke opplysninger som ligger til grunn for profilen og hvor opplysningene er hentet fra jf. personopplysningsloven § 21. Med bakgrunn i din personprofil kan du bli kontaktet via epost, sms, tlf. osv. for produkt informasjon og uforpliktende tilbud, også i ettertid etter at abonnementet[1]kundeforhol et er avsluttet. For mer informasjon om behandling av personopplysninger kontakt kundeservice som vil hjelpe deg.

11. Endring av vilkårene

Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene etter gjeldende regler. Dersom kunden, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen står vedkommende fritt til å gjøre dette. Dersom avtalen mellom partene ikke sies opp, innebærer det i så fall at kunden aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene.

12. Klager

Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice.
Dersom vi ikke klarer å bli enig om en løsning, kan du sende en klage til Forbrukerrådet, Fred. Olsens gate 1, 0152 Oslo.

13. Tilbakebetaling ved e-handel

Det blir i kjøpsøyeblikket informert om maksimal leveringstid fra bestilling er registrert. Kan vi ikke levere innen avtalt tid, blir du uten opphold informert om årsaken til forsinkelsen og får oppgitt ny leveringstid. Du har da rett til å heve kjøpet uten kostnad, kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare fra Pharmanova AS.

14. Forbehold og ansvarsbegrensninger

Pharmanova AS tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forhold som Pharmanova AS ikke kan kontrollere.
Pharmanova AS tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil og merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker. Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt dosering på pakken.

15. Lovvalg og verneting

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet, i nærheten av der du bor (telefon 234 00 500). Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i selskapets verneting.

Personvernerklæring

Når du er i kontakt med Pharmanova eller bruker vår nettside vil vi behandle personopplysningene dine.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger er Pharmanova AS, ved daglig leder. Kontaktinformasjon:

c/o Bø Netthandelskompetanse AS

Adresse: Bøveien 510, 8470 Bø i Vesterålen
E-post: [email protected]
Telefon: 949 72 815
Organisasjonsnummer: 999 566 650 MVA

Dette dokumentet om personvern inneholder informasjon om hva som er samlet inn og registrert av oss, og hvordan vi bruker det.

Når samler vi inn personopplysninger?

• Du har tatt kontakt med oss på telefon eller e-post
• Du har bestilt et produkt fra gurkemeiek2.no
• Du abonnerer på vårt nyhetsbrev
• Du har bedt om innsyn etter offentlighetsloven
• Du besøker på nettside gurkemeiek2.no

Tredjeparts personvernregler

Tredjeparts annonsenettverk bruker teknologier som informasjonskapsler, JavaScript eller beacons. Disse teknologiene brukes til å måle effektiviteten til annonseringskampanjene og/eller for å tilpasse annonseinnholdet du ser på nettsteder du besøker.

Merk at vi ikke har tilgang til eller kontroll over disse informasjonskapslene som brukes av tredjeparts annonsører.

Våre personvernregler gjelder ikke andre annonsører eller nettsteder. Dermed anbefaler vi deg å konsultere de respektive personvernreglene for disse tredjeparts tjenestene for mer detaljert informasjon. Det kan inneholde instruksjoner om hvordan du velger bort visse alternativer.

Beskyttelse av barn

En annen del av vår prioritering er å legge til beskyttelse for barn mens de bruker internett. Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å observere, delta i, overvåke og veilede deres aktivitet på nettet. Vi samler ikke bevisst opp personlig identifiserbar informasjon fra barn under 13 år. Hvis du tror at barnet ditt har gitt oss denne typen informasjon på nettstedet vårt oppfordrer vi deg til å kontakte oss umiddelbart. Vi vil gjøre vårt beste for å fjerne denne informasjon fra våre systemer.

Online personvernregler

Denne personvernerklæringen gjelder bare for våre online aktiviteter og er gyldig for besøkende på nettstedet vårt med hensyn til informasjonen de deler her. Denne erklæringen gjelder ikke informasjon som er samlet inn offline eller via andre kanaler enn dette nettstedet.

Besøk på vårt nettsted

En informasjonskapsel er en liten fil som lagres på datamaskinen, nettbrettet eller mobiltelefonen din. Slike filer lagres i din nettleser når du besøker vår nettside. De kan ikke identifisere deg som person.

Hvordan og hvorfor nettsiden bruker informasjonskapsler

Informasjonskapsler er nødvendige for at nettsiden skal fungere optimalt. Informasjonskapsler hjelper oss med å få en oversikt over besøket ditt på nettsiden, slik at vi kontinuerlig kan optimalisere og tilpasse nettsiden til dine behov og interesser. For eksempel husker informasjonskapsler hva du kan ha lagt til i en handlekurv, hvis du tidligere har besøkt siden, hvis du er logget inn og hvilke språk og valuta du vil ha vist.

Vi bruker også informasjonskapsler for å målrette annonsene våre mot deg på andre nettsider (retargeting/remarkering). På et veldig generelt nivå brukes informasjonskapsler som en del av tjenestene våre for å vise innhold som er mest mulig relevant for deg.

Hvor lenge lagres informasjonskapsler?

Hvor lenge informasjonskapsler lagres på enheten din varierer. Tiden da de er planlagt å utløpe, beregnes fra den siste datoen du besøkte nettsiden. Når informasjonskapsler utløper, slettes de automatisk. Du kan når som helst slette informasjonskapsler fra din nettleser.

Slik kan du avvise eller slette informasjonskapslene dine

Du kan avvise informasjonskapsler på datamaskinen, nettbrettet eller telefonen ved å endre nettleserinnstillingene. Hvor disse innstillingene finnes, avhenger hvilken nettleser du benytter. Hvis du endrer innstillingene, må du være oppmerksom på at det vil være noen funksjoner og tjenester du ikke kan bruke fordi de er avhengige av at nettsiden kan huske valgene du har gjort.

Vi anbefaler at du gjør et googlesøk, for eksempel «Slette informasjonskapsler Google Chrome» for å finne veiledning på hvordan du sletter informasjonskapsler i din nettleser.

Nyhetsbrev

Alle aktive kunder (for eksempel om du har et aktivt abonnement på et produkt/tjeneste) og alle som melder seg på vårt nyhetsbrev via vår nettside, mottar e-poster fra oss med nyttig informasjon og gode tilbud. Din e-postadresse lagres trygt av vår nyhetsbrevtjeneste. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet ved å klikke på avmeldingslink i bunnen av hvert nyhetsbrev. Din e-postadresse slettes da fra nyhetsbrevtjenesten. Du kan også kontakte oss, så kan vi melde deg av nyhetsbrevet.

Analyse

Nettanalytiske informasjonskapsler fra Google Analytics samler informasjon om hvordan besøkende bruker nettsiden, hvilket nettsted brukeren klikker seg inn fra, antall ganger brukeren har besøkt nettstedet og hvor lenge brukeren surfer på nettstedet.

Den er innstilt til å slettes etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet. Informasjonskapsel fra Google Analytics opprettes så snart du besøker nettsiden vår. Denne informasjonen inneholder ikke brukerspesifikke detaljer, og summen av informasjon brukes til nettstatistikk om trafikk, trender og bruksmønstre.

Remarketing/retargeting ads

Vi ønsker å tilrettelegge for relevant markedsføring og annonsering mot vår målgruppe. Derfor samler vi inn anonym informasjon ved hjelp av informasjonskapsler som brukes på Facebook og Instagram Ads og Google Ads. Dette kalles remarketing og brukes for å tilpasse annonser til brukernes interesser og tidligere besøk på nettsider. Hvis du ikke ønsker at annonsenettverkene viser deg relevante annonser, kan du slå av informasjonskapsler i din nettleser eller endre preferansene dine på kanalen.

Microsoft Clarity

Vi forbedrer produktene og annonsene våre ved å bruke Microsoft Clarity for å se hvordan du bruker nettstedet vårt. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du at vi og Microsoft kan samle inn og bruke disse dataene. Ingen av disse dataene kan identifisere deg som person.

Dine rettigheter

Innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger
Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av personopplysninger
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger
Vi håper du vil si ifra til oss dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

Har du noen spørsmål?

Hvis du har spørsmål i forbindelse med denne informasjonen og / eller vår behandling av personopplysninger, er du velkommen til å ta kontakt med oss på [email protected].